انتشار خبرنامه انرژی های تجدیدپذیر شماره 55

ارسال شده در تاریخ :
انتشار خبرنامه انرژی های تجدیدپذیر شماره 55

آنچه در خبرنامه انرژی های تجدیدپذیر شماره 55 می خوانیم

1. کایت انرژی بر فراز آسمان

2. پنل های خورشیدی رنگی

3. پرواز 200 کیلومتری هواپیمای خورشیدی

4. نصب 317 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تنها در 6 ماه

5. چشمان باد

6. 100 گیگاوات برق خورشیدی، برنامه آینده هند

7. برای نصب پنل خورشیدی از گوگل بپرسید

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار