بازديد تخصصي از مجموعه حسابداري و امور مالي مجتمع درماني بيمارستان رضوي

ارسال شده در تاریخ :
بازديد تخصصي از مجموعه حسابداري و امور مالي مجتمع درماني بيمارستان رضوي

با تلاش انجمن علمي و گروه آموزشي حسابداري اولين برنامه بازديد تخصصي از مجموعه حسابداري و امور مالي مجتمع درماني بيمارستان رضوي در نيمسال اول سال تحصيلي 94 برگزارشد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين برنامه كه بعد ظهر سه شنبه 28 مهرماه انجام شد، دانشجويان حاضر، با مجموعه فرايندهاي حسابداري و ذيحسابي در مجتمع فوق آشنايي يافتند.

همچنين در اين بازديد گزارشي از نحوه عملكرد مالي مجتمع بهمراه نكات عملي و تخصصي مرتبط توسط مديران و كارشناسان ارائه شد.

لازم به ذكر است در اين بازديد، دكتر عباس زاده ،عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه فردوسي مشهد و معاون اداري مالي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشجويان بازديد كننده را همراهي و راهنمايي نمودند.

13092

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار