چهارمين جلسه هم انديشي مناطق ويژه علم و فناوري كشور در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود

ارسال شده در تاریخ :
چهارمين جلسه هم انديشي مناطق ويژه علم و فناوري كشور در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود

استان هاي خراسان رضوي، بوشهر، اصفهان، يزد و آذربايجان شرقي 5 استاني هستند كه به عنوان مناطق ويژه علم و فناوري از سوي شوراي عالي عتف تعيين شده اند.

به گزارش  روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد  چهارمين جلسه هم انديشي مناطق ويژه علم و فناوري كشور با حضور دكتر احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دبير كل شوراي عالي عتف و آقاي مهندس رشيديان استاندار خراسان رضوي و نمايندگان مناطق فوق طي روزهاي پنجم لغايت هفتم آبان ماه 94 در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار ميگردد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار