تور آموزشي آشنايي با مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
تور آموزشي آشنايي با مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه  برگزار شد

انجمن علمي گروه علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد به منظور آشنايي دانشجويان ورودي جديد دانشكده كشاورزي با فضاي مرکز اطلاع رسانی و كتابخانه مركزي دانشگاه و بخش هاي مختلف آن تور آموزشي در تاريخ 27 مهر 1394 برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسي مشهد، در اين تور آموزشي كه با همكاري مديريت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام شد،ابتدا خانم هراتيان، کارشناس مسئول آموزش و ارتباطات كتابخانه مركزي توضيحاتي در رابطه با منابع، امکانات و خدمات فراهم شده در کتابخانه مرکزی ارائه دادند و سپس آقاي طلايي، مسئول بخش امانت کتابخانه، ضمن ارئه نکات آموزشی در نحوه جستجو ، رزرو در نرم افزار کتابخانه ، در باره مقرارت و آئین نامه توضیحاتی ارائه کرد .

در بخش بعدي اين تور آموزشي، دانشجويان با بخش هاي مختلف كتابخانه از جمله بخش نشريات، مقالات، كتاب هاي مرجع و مخزن كتاب ها آشنا شدند و توضیحات کارشناسان متخصص در این بخش ها را شنیدند.

این بازدید پیرو برنامه ریزی و فراخوان کتابخانه مرکز ی برگزار شد. مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی همزمان با آغاز تحصیلی 95 -94 ضمن حضور در جلسات معارفه دانشجویان ورودی جدید و معرفی کتابخانه مرکزی و امکانات آن طی مکاتبه ای از کلیه گروههای آموزشی دعوت بعمل آورد دانشجویان ورودی جدید را برای آشنائی با کتابخانه و امکانات آن طی یک تور آموزشی به کتابخانه اعزام نمایند .

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار