برگزاری مراسم رونمائي از اولین کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری مراسم رونمائي از اولین  کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني

مراسم رونمائي از اولين کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني روز گذشته در محل آمفي تئاتر دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

درابتداي اين مراسم که با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان علاقمند برگزار شد پس از قرائت آياتي چند از قرآن کريم، دکتر عباسعلي سلطاني مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي پژوهشکده به ارائه توضيحاتي پرداخت و سپس دکتر محمدسعيد عبدخدائي رئيس پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني در خصوص گروه هاي پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي، مديريت اسلامي، اقتصاد اسلامي و فقه و حقوق اسلامي و اهداف پژوهشکده سخناني ايراد کرد.

وی ضمن تأکيد بر هدف پژوهشکده در خصوص تحقق مقوله تحول در علوم انساني با رويکرد اسلامي به تمرکز پژوهشکده بر موضوعات بين رشته اي از قبيل فقه تربيتي، فقه اقتصادي، فقه سیاسی، فقه حقوق بین الملل و فقه ادبي و هنري در گروه فقه و حقوق اسلامي و ساير موضوعات بين رشته اي مرتبط با گروه هاي فعال در پژوهشکده اشاره کردند.

دکتر عبدخدائي همچنين به آمادگي پژوهشکده در خصوص انتشار آثار مؤلفين در زمينه‌هاي بين رشته اي و امکان ترجمه اين آثار به زبانهاي انگليسی و عربي اشاره کرد.

در ادامه مراسم به ترتيب آقايان دکتر فخلعي و دکتر حائري مؤلفين کتاب‌ "رهيافت فقهي در حقوق بين الملل" و آقايان دکتر محسني و سیدمهدي قبولي درافشان مؤلفين کتاب "حقوق ادبي و هنري (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و مصر)" ضمن تشکر و قدرداني از تمام کساني که در توليد اين کتاب‌ها مشارکت داشتند، به نکاتي در خصوص روند توليد اين آثار اشاره کردند.

در انتهاي مراسم با حضور رئيس پژوهشکده، مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي، مؤلفين و مدير مسئول انتشارات پژوهشکده جناب آقاي دکتر رزمي از اين آثار رونمائي شد.

لازم به ذکر است همزمان با رونمائي اين کتاب ها، اين آثار در غرفه مشترک انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد و انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني که در نمايشگاه ناشران خراسان، سالن عطار، غرفه شماره 90 برپا مي‌باشد در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

14024

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار