برگزاری كارگاه آموزشی RNA-Seq Analysis, Gene ontology and Gene Networking

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری كارگاه آموزشی RNA-Seq Analysis, Gene ontology and Gene Networking

كارگاه آموزشی RNA-Seq Analysis, Gene ontology and Gene Networking از طرف خوشه NGS پژوهشكده فناوری زيستی ، انجمن علمي دانشجویی علوم دامی و شركت دانش بنيان رهيافت های نوين آرا زيست در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.

دکتر محمدرضا نصیری، دانشیار گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی و مسئول کارگاه با بیان اینکه این کارگاه با هدف آشنایی با روش های جدید توالی یابی ژن تحت عنوان NGS برگزار شده است، گفت: مطالعات بین ژن ها، تشخیص و پیدا کردن ژن ها، ترنسکریپت ها و ... در سطح DNA در این کارگاه انجام می شود.

وی با اعلام اینکه در این تکنیک و در یک آزمایش میلیون ها ژن خوانش متوالی خواهند داشت، گفت: کیفیت و آنالیز این داده ها به کمک نرم افزارهای تخصصی در حوزه دی انفورماتیک انجام می گیرد.

دکتر نصیری با اشاره به تدوین مفاهیم و دانش مولکولی مباحث توالی یابی ژنوم و بیان ژن در این کارگاه خاطرنشان کرد: در این کارگاه همچنین معرفی و کار عملی با نرم افزارهای تخصصی نیز آموزش داده می شود.

استادیار گروه آموزشی علوم دامی با بیان اینکه یکی از اساتید مدعو از دانشگاه آدلاید استرالیا می باشد گفت: در این کارگاه تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور شرکت کرده اند.

لازم به ذکر است کارگاه مذکور به مدت چهار روز، از 10 آبان لغایت 13 آبان و از ساعت 8 تا 18 در محل کتابخانه مرکزی دانشگا فردوسی مشهد در حال برگزاری است.

rna3

rna2

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار