برگزاري جلسه چگونگي نمايه سازي انتشارات در دانشکده علوم اداری و اقتصاد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري جلسه  چگونگي نمايه سازي انتشارات  در دانشکده علوم اداری و اقتصاد

جلسه ای با موضوع "رويت پذيري اعضاي هيات علمي در پايگاههاي استنادي"در روز سه شنبه 12 ابان ماه 1394 در ساعت 12 الي 13 با حضور خانم دكتر زهره عباسي رئیس مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه خانم دكتر عباسي توضيحاتی در خصوص چگونگي نمايه سازي انتشارات اعضاي هيات علمي در پايگاهها و سرويس هايي همچون ORCID و شبكه هاي اجتماعي حرفه اي ارائه نمود كه مورد استقبال شركت كنندگان در جلسه قرار گرفت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار