دستگاه آنالیز به منظور جداسازی قطعات صنعتی به روش غیرمخرب در دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اختراع شد

ارسال شده در تاریخ :
دستگاه آنالیز به منظور جداسازی قطعات صنعتی به روش غیرمخرب در دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اختراع شد

دستگاه آنالیز سیگنال های بارک هاوزن به منظور جداسازی قطعات صنعتی پس از عملیات حرارتی به روش غیرمخرب توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد ثبت اختراع شد. 

دکتر مهرداد کاشفی تربتی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و آقای علیرضا صاحب علم، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته آموزشی مهندسی متالوژی و مواد و سعید کهربایی، دانش آموخته دکترای رشته مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد در این پروژه مشارکت داشتند.

دکتر کاشفی در خصوص این طرح با اشاره به دو روش برای بررسی خواص مواد گفت: در روش مخرب، بررسی ها باعث تخریب قطعه می شوند و در روش غیرمخرب این امکان وجود نداشته و دستگاه آسیبی به قطعه در حال بررسی وارد نمی کند.

وی در توضیح دستگاه موردنظر گفت: این دستگاه با کمک حس گرهای مغناطیسی به شناسایی برخی از خواص میکروسکوپی قطعات می پردازد و در صورت عدم مطابقت با استانداردهای موجود، قطعه را حذف می کند.

دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد با بیان اینکه در روش مخرب نتایج به صورت آماری و احتمالی ارائه می شود، اظهار کرد: در روش غیرمخرب آزمایشات بر روی 100 درصد مواد انجام می پذیرد و امکان اشتباه کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: از این دستگاه در صنایع فولادی مثل کارخانجات ساخت قطعات فولادی و ریخته گری، کارخانجات عملیات حرارتی و صنایع خودروسازی، صنایع قطعات سازی هواپیما استفاده می شود و به علت جلوگیری از تخریب قطعات، کاهش هزینه ها را نیز در پی خواهد داشت.

دکتر کاشفی با اعلام اینکه استفاده از قطعه غیراستاندارد ممکن است به سیستم ضربه بزند، اظهار کرد: با استفاده از این دستگاه اطمینان صد در صدی از سلامت قطعه ها وجود خواهد داشت و این باعث افزایش اعتبار سازندگان نیز خواهد شد.

وی عدم تماس مستقیم با قطعه کار، عدم نیاز به آماده سازی سطحی، سرعت بررسی خواص قطعات، عدم نیاز به آمادگی سطحی و بررسی استحکام قطعات در کنار بررسی خواص مکانیکی را از مزیت های این دستگاه دانست.

دکتر کاشفی با بیان اینکه این دستگاه نمونه داخلی ندارد، اظهار کرد: عمومی کردن کاربردهای دستگاه و عدم اختصاص به صنایع خاص می تواند در تجاری سازی این دستگاه مهم ارزیابی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: احساس نیاز صاحبان صنایع به پروسه کنترلی و افزایش اعتبار در راستای کاهش برگشتی ها و وجود مشتریان خارجی بتواند در زمینه تجاری سازی این محصول مفید واقع شود.

لازم به ذکر است این اختراع در راستای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا صاحب علم، با عنوان آنالیز سیگنال بارک هاوزن و کاربرد آن در تعیین خواص مواد به روش غیرمخرب و با شماره 84068 به ثبت رسیده است.

analeez2

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار