کارگاه آموزشی روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
کارگاه آموزشی روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS   برگزار شد

در این کارگاه آموزشی که ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزی و برگزارشد، شرکت کنندگان طی 14 جلسه با مباحثی از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS آشنایی بیشتری پیدا کردند.

اساتید برای هدایت پایان نامه ها نیاز دارند تا با روشهای آماری و به تبع آن نرم افزارهای مربوطه آشنایی داشته باشند.

این کارگاه آموزشی در سطح مقدماتی برگزار گردید و حوزه طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری دوره پیشرفته آن را نیز در برنامه خود دارد

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار