برگزاري آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي در دانشكده دامپزشكي

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي در دانشكده دامپزشكي
آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي دكتري تخصصي داخلي دام هاي بزرگ ، مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام، جراحي دامپزشكي ،  كلينيكال پاتولوژي، پاتولوژي دامپزشكي، انگل شناسي دامپزشكي ، بهداشت مواد غذايي  و فيزيولوژي با حضور نماينده محترم گروه دامپزشكي وزارت علوم تحقيقات و فناوري  و  هيات هاي ممتحنه در روز یکشنبه 24 آبان ماه 94  در دانشكده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار