تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبیر دو همایش در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبیر دو همایش در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دکتر سید احمد فاطمی نژاد، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی و دبیر سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام برای برگزاری شایسته این سمینار قدردانی کرد.

این سمینار با هدف واکاوی جوانب گوناگون مسأله همگرایی در دنیای اسلام و چالش های پیش روی آن که یکی از مسائل روز کشورهای اسلامی است، برگزار شد.

در این سمینار که در دو پنل مسائل مفهومی و بنیادی همگرایی در اسلام و مسائل کاربردی و عینی همگرایی و واگرایی در اسلام برگزار شد، اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام سخنرانی کردند.

دکتر بهرامی همچنین در نامه دیگری از دکتر حسین اکبری، استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر اولین همایش مسائل اجتماعی شهر مشهد برای برگزاری شایسته این همایش قدردانی کرد.

اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد با هدف شناخت علمي و تبادل ديدگاه بين پژوهشگران، صاحبنظران و مسئولين شهري در ارتباط با وضعيت، الگوها، عوامل و راهکارهاي انواع مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي شهر مشهد برگزار شد.

در این همایش 50 عنوان مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در این بین 17 مقاله برای سخنرانی انتخاب و در 4 پنل وضعیت و روندهای مسائل اجتماعی شهر مشهد، مسائل و آسیب های رفتاری – اجتماعی شهر مشهد، مسائل اجتماعی گردشگری و زیارت در شهر مشهد و مسائل اجتماعی گروه های آسیب پذیر و حاشیه نشینی در شهر مشهد ارائه گردید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار