برگزاری كارگاه از ايده تا تجاري سازي در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری كارگاه از ايده تا تجاري سازي در دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه "از ایده تا تجاری سازی" به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری معاونت طرح و برنامه دانشگاه، روز چهارشنبه، 27 آبان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این کارگاه که ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد، با هدف آشنایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با فرصت های کارآفرینی و زمینه سازی جهت عملی کردن ایده های نخبگان و استادان دانشگاه برگزار شد.

مفاهيم ايده، فرصت وتفاوتهاي آنها، فرصت هاي كار آفرينانه و مفاهيم كاربردی آن، ويژگيهاي كاربردي فرصت درمكاتب اقتصادي، كشف، خلق، منابع، ماهيت، بهره برداري، عمر و تجاری سازی فرصت از مفاهیم مطرح شده در این کارگاه می باشد.

 مدرس این کارگاه مهندس بهرامی زاده، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران می باشد که معاونت مدير كل امور اداري و مالي استانداري خراسان رضوي، مديریت كل امور اداري و مالي استانداري خراسان رضوي و مشاوره سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي از سوابق اجرایی وی می باشد.

مرکز رشد واحدهای فناور در سال جاری دو کارگاه دیگر با عنوان " آشنایی با شرکت های دانش بنیان" و "تدوین طرح کسب و کار" برگزار کرده است.

لازم به ذکر است جلسه دوم این کارگاه در روز چهارشنبه، 5 آذر برگزار خواهد شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار