برگزاری كتابخانه ي سيار(بوكتاب) در دانشكده الهيات

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری كتابخانه ي سيار(بوكتاب)  در دانشكده الهيات

كتابخانه ي سيار(بوكتاب) به همت انجمن علمي اديان و عرفان تطبيقي در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در اين طرح كه شنبه 30 آبان از ساعت 9 الي 10:30 برگزار شد، علاقه مندان به كتاب و كتابخواني به طور رايگان كتاب ها را به صورت امانت دريافت مي كردند.

اين طرح شنبه 7 آذر از ساعت 13 الي 14 مجدد در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

15014

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار