انتصاب دکتر لگزیان به سمت دبیری منطقه 9 و عضویت در شورای سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دکتر لگزیان به سمت دبیری منطقه 9 و عضویت در شورای سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمد لگزیان، معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت دبیر منطقه 9 و عضو شورای سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

شورای سیاستگذاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف برنامه ریزی سیاست های راهبردی بودجه دانشگاه ها و امکان سنجی پتانسیل های هر دانشگاه و بررسی راهکارهای استفاده از این پتانسیل ها ایجاد شده است.

این شورا بازوی هیأت امنای مناطق برای تصویب سندهای بودجه می باشد که مدیریت موثر منابع، تنوع و پایداری و استقلال مالی واحدها را در نظر خواهد داشت.

لازم به ذکر است دکتر لگزیان، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد می باشد و از سوابق اجرایی وی می توان به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مدیریت گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار