راي گيري انتخاب بخش پرمخاطب ترين نشريه پانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه آغاز شد

ارسال شده در تاریخ :
راي گيري انتخاب بخش پرمخاطب ترين نشريه پانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسي مشهد، در بخش پرمخاطب ترين نشريه دانشجويي كه در دوره پانزدهم جشنواره نشريات در نظر گرفته شده است، دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي توانند به بهترين نشريه از ديدگاه خود در دو بخش نشريات علمي و نشريات فرهنگي اجتماعي سياسي راي بدهند.

دانشجويان جهت ثبت راي خود بايستي به بخش معاونت فرهنگي پرتال دانشگاهي خود -پويا -مراجعه و با استفاده از لينك "انتخاب پر مخاطب ترين نشريه" به نشريات مورد نظر خود در بخش هاي علمي و فرهنگي اجتماعي سياسي كه در پانزدهمين جشنواره نشريات دانشگاه شركت نموده اند راي بدهند.

لازم به ذكر است مراسم اختتاميه پانزدهمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه به همراه معرفي و تقدير از برگزيدگان و رونمايي از سامانه جامع نشريات دانشجويي دانشگاه - سند- روز سه شنبه3 آذر ماه ساعت 12 در آمفي تئاتر دانشكده مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار