انتصاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان رضوی

دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم دکتر سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به سمت رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در استان خراسان رضوی منصوب شد.

این شورا با هدف هماهنگی، هم افزایی، انسجام بخشی دستگاه های عضو و سایر نهادهای دست اندرکار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، برنامه ریزی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه سند دانشگاه اسلامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و تعیین ساز و کار مناسب برای هماهنگی برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح دستگاه ها و سایر نهادهای مرتبط در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها ایجاد شده است.

این شورا متشکل از معاون فرهنگی و اجتماعی بزرگ ترین دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان به عنوان رئیس، معاون فرهنگی و اجتماعی بزرگ ترین دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان معاون، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی به عنوان عضو و معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان به عنوان عضو می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار