انتصاب دبیران سه همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دبیران سه همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد صال مصلحیان، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی را به سمت دبیری "چهارمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن" منصوب کرد.

دکتر احمدرضا بهرامی همچنین در حکمی دیگر دکتر صال مصلحیان را به سمت دبیری "سومین سمینار نظریه عملگرها و کاربردهای آن" منصوب کرد.

دکتر محمد صال مصلحیان دارای بیش از 180 مقاله می باشد که 130 مقاله ی آن با درجه JCR و H-index 17و سه مقاله وی در پایگاه scopus دارای بیش از 100 استناد است. عضویت در کمیته اجرایی انجمن ریاضی ایران برای 9 سال از سوابق اجرایی وی بوده است.وی هم اکنون مدیر قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فرزاد دهقانیان، استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی را نیز به سمت دبیری " دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها" منصوب کرد.

عضویت در کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها، عضویت در کمیته علمی هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، عضویت در کمیته فنی همایش ملی مدیریت پروژه های ساخت، نماینده دانشکده مهندسی در بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی، نماینده تحصیلات تکمیلی در دانسکده مهندسی و مشاور انجمن علمی مهندسی صنایع از سوابق اجرایی دکتر دهقانیان می باشد.

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (1 نظر)

  مهدی
  يكشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۷

  با آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر فرزاد دهقانیان و دکتر مصلحیان.

  آخرین اخبار