دبیری نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در شورای رفاهی اعضای هیأت علمی منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :
دبیری نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در شورای رفاهی اعضای هیأت علمی منطقه 9 کشور

دکتر تقی ابراهیمی سالاری، استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصاد و نماینده رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور رفاهی اعضای هیأت علمی به حکم دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر شورای رفاهی اعضای هیأت علمی منطقه 9 کشور منصوب شد.

شورای رفاهی اعضای هیأت علمی با هدف ارتقای فعالیت ها و تسهیلات رفاهی و معیشتی اعضای هیأت علمی، بهره مندی از تجربیات و طرح و برنامه های رفاهی مورد اجرا در مراکز آموزشی منطقه، جلوگیری از هزینه های مضاعف طرح ها و برنامه ها و پروژه های رفاهی مشابه در مراکز آموزشی منطقه، ایجاد ساز و کارهای ارتباطی مناسب و تخصصی تر با نگاه منطقه ای، بررسی و شناسایی توانمندی ها و امکانات رفاهی بالقوه و بالفعل منطقه و ایجاد ساختارهای مشترک منطقه ای برای توسعه سرمایه ها ایجاد شده است.

معاونت اقتصادی سازمان اقتصاد و دارائی استان خراسان، مشاور اقتصادی وزارت نفت در حوزه گازی عسلویه، ریاست انجمن علمی توسعه منطقه ای ایران، معاونت مالی و اداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد، عضویت در شورای راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در شورای رفاهی منطقه 9 از سوابق اجرایی دکتر ابراهیمی سالاری می باشد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار