معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه : بردباری فکری و آزاد اندیشی لازمه توليد علم و نظريه پردازي است

ارسال شده در تاریخ :
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  : بردباری فکری و آزاد اندیشی لازمه توليد علم و نظريه پردازي  است

دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به آئین نامه کرسی های آزاداندیشی اظهار داشت  : هدف اساسی از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ایجاد فرصت قانونی مناسب براي بيان آزادانه و ناصحانه انديشه ها در دانشگاه است.

وی با اشاره به کارکرد کرسی های آزاد اندیشی گفت: با رونق بخشیدن  به کرسی های آزاد اندیشی ، گفتگوهای فرهنگی  و تبادل آرا در دانشگاه منطقی تر شده و تدریجا روحيه حقيقت جويي و نقد پذیری در دانشگاه رشد بیشتری پیدا می کند.

دکتر یوسفی بردباری فکری و آزاد اندیشی را لازمه توليد علم و نظريه پردازي دانست و اظهار داشت: تنها از طریق تضارب آراء در یک فضای منطقی و اخلاقی ، اندیشه ها بارور می شود و برخلاف آن در محیط فکری بسته و گرفتار جمود، نمی توان انتظار نوآوری و خلاقیت داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جریان آزاد اندیشی در چارچوب آئین نامه کرسی های آزاد اندیشی را نیازمند حمایت مسئولین  دانشگاه ، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانست و اظهار کرد: در آئین نامه جدید کرسی های آزاد اندیشی تاحد زیادی فرصت قانوني، امن و عادلانه براي تضارب آرا در اشکال گوناگون تضمین گردیده است.

دکتر یوسفی با بیان اینکه برنامه ریزی برای تحقق اهداف کرسی های آزاد اندیشی و نظارت بر حسن اجرای آنها در دانشگاه برعهده «هیات نظارت بر فعالیت های تشکل های اسلامی» است به مصوبه اخیر هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد و گفت: برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه بر طبق مصوبات هیأت نظارت بر فعالیت های تشکل های اسلامی، مستلزم رعایت ملاحظات زیر است :

1-   كرسي آزاد انديشي به يكي از سه شكل "مناظره" ، " نقد و نظر " و " پرسش و پاسخ" برگزار مي شود و براي برگزاري كرسي در هرسه شكل مذكور ، حضور مجري كارشناس با ويژگي ها و وظايف مصرح در بند 5 از ماده 6 آئين نامه الزامي است. مطابق بند مذكور مجري كارشناس بايست نسبت به موضوع كرسي احاطه علمي داشته و از توانايي لازم براي مديريت جلسه برخوردارباشد. بعلاوه معرفي طرفين مناظره،اعلام ضوابط اخلاقي در ارايه ديدگاه ها ، رعايت تقسيم بندي عادلانه وقت جلسه و مراقبت از خارج نشدن مباحث از موضوع تعيين شده و ارائه تذكرات لازم دراين خصوص از جمله وظايف مجري كارشناس است.

2.    در برگزاري كرسي هاي مناظره، اختلاف ديدگاه طرفين در موضوع مناظره الزامي است و متقاضي برگزاري كرسي هاي مناظره مكلف است در فرم درخواست فعاليت علاوه بر معرفي مجري كارشناس، طرفين موافق و مخالف موضوع مناظره را مشخص نمايد.در صورت عدم معرفي مخالف، دبيرخانه هيات موضوع مناظره پيشنهادي را به اطلاع عموم دانشگاهيان رسانده و در صورت اعلام آمادگي ساير دانشگاهيان يا تشكلها به عنوان مخالف، هيات نظارت بعد از بررسي هاي لازم به صدور مجوز اقدام مي نمايد.

3.    متقاضي برگزاري كرسي هاي مناظره مي بايست در فرم درخواست فعاليت ، مخاطبين برنامه خود را مشخص نمايد و تعيين سطح كمي و كيفي مخاطبان (اختصاصي ياعمومي بودن ) كرسي هاي مناظره برعهده هيات نظارت است.

4.    كرسي هاي مناظره مربوط به مواردي است كه در باره موضوعاتي معين ، مناقشه و اختلاف ديدگاه وجود دارد و اين اختلاف به يك نوع صف بندي ميان موافقين و مخالفين موضوع انجاميده است.مثل اختلاف ديدگاه هاي سياسي و مذهبي در ميان دانشجويان.

5.    كرسي هاي" نقدو نظر" و "پرسش و پاسخ"، داراي مخاطب خاص بوده و بر اساس فراخوان يا دعوت برگزاركننده درجلسه شركت مي نمايند. لازم است در تبليغات مربوط نيز به مخاطبين اختصاصي كرسي هاي مذكور اشاره گردد

.6.    كرسي هاي "نقد و نظر " مربوط به مواردي است كه "نظريه " يا " اثر" معيني از قبل وجود داشته باشد و توسط ناقد متخصص و مطلع ، مورد بررسي و نقد قرار گيرد. از جمله مصاديق كرسي نقدو نظر، "نقد آراء و نظريات" ، "نقد كتاب" ، "نقد فيلم" ، "نقد عملكرد" ، نقد سياست " و امثال آن است.

7.    كرسي هاي "پرسش و پاسخ " مربوط به مواردي است كه در باره يك موضوع مهم ، سوالات يا شبهاتي وجود داشته باشد و از طريق پرسش و پاسخ با افرادمطلع و متخصص در موضوع،رفع ابهام گردد. ازجمله مصاديق كرسي پرسش و پاسخ، " پرسش و پاسخ در موضوعات مهم ديني،سياسي،اخلاقي،حقوقي،عملكردي و امثال آن است

.8.    مطابق تبصره 1 و 2 از ماده 7 آئين نامه كرسي ها، انعكاس مطالب كرسي ها در نشريات و رسانه هاي عمومي تابع قوانين مطبوعات كشور است لكن هيات نظارت در مواردخاص ميتواندانعكاس مفاد و محتواي كرسيها در نشريات و رسانه هاي رسمي كشور را ممنوع نمايد. ازاينرو متقاضي برگزاري كرسي مي بايست در فرم درخواست فعاليت ، قصد انتشار يا عدم انتشار مطالب كرسي را از قبل مشخص نمايد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان همه دانشگاهیان بویژه فعالان فکری و فرهنگی دانشگاه را به مشارکت گسترده در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و رونق بخشیدن به تضارب افکار و اندیشه ها در دانشگاه دعوت نمود.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار