برگزاری چهارمین بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری چهارمین بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه فردوسی مشهد

چهارمین بزرگداشت روز جهانی خاک، با حضور دکتر شاهنوشی، استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی و رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر خاکپور، دانشیار گروه آموزشی جغرافیا و دکتر امامی، دانشیار گروه آموزشی خاکشناسی دانشکده کشاورزی، روز شنبه، 14 آذر در سالن اجتماعات کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر امامی در حاشیه این مراسم در خصوص هدف از برگزاری این نشست گفت: با توجه به اینکه 5 دسامبر، به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است، همه ساله جلسات علمی برای بررسی مسائل و مشکلات خاک در کشورهای جهان برگزار می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال 2015 به عنوان سال خاک، یادآور شد: آگاهی بخشی و شناساندن منابع خاک و مشکلات و مسائل خاک به دانشجویان، مسئولین و سیاستگذاران از جمله اهداف برگزاری این نشست بوده است.

دکتر امامی با بیان اینکه در این نشست در خصوص محدودیت های موجود در زمینه خاک و عوامل تهدید کننده خاک بحث شد، اظهار کرد: فرسایش خاک یکی از عوامل مهم تخریب خاک است که در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است.

وی همچنین شوری خاک که باعث محدودیت منابع خاک خواهد شد را یکی دیگر از عوامل تهدید کننده خاک دانست و اضافه کرد: اگر این وضعیت در ایران ادامه پیدا کند، وضعیت خاک نیز مانند وضعیت آب بحرانی خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر اراضی کاربری در حاشیه شهرها یادآور شد: تبدیل خاک های حاصلخیز و زیر کشت به اراضی قابل ساخت و ساز، فقر کربن آلی در ساختمان خاک و افت وضعیت حاصلخیزی خاک از دیگر مسائلی است که وضعیت خاک در کشور را به تهدید مواجه می کند.

دانشیار گروه آموزشی خاکشناسی دانشکده کشاورزی خاطرنشان کرد: حفظ استقرار پوشش گیاهی، استفاده از روش های مناسب آبیاری، حفظ کربن آلی خاک و بهبود ساختمان خاک و عملیات مدیریتی مناسب از راهکارهای مناسب جهت خروج از این وضعیت می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار