برگزاری نخستین جلسه گپ و گفت خودمانی دانشجویان با اساتید در دانشکده مهندسی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نخستین جلسه گپ و گفت خودمانی دانشجویان با اساتید در دانشکده مهندسی

نخستین جلسه از سلسله جلسات گپ و گفت خودمانی دانشجویان با اساتید در روز سه شنبه 19 آذرماه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، نخستین جلسه با حضور دکتر رضا لطفی استاد گروه برق و حاج آقا طلابیگی نماینده نهاد مقام معظم رهبری و جمعه از دانشجویان برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسات گفتگوی صمیمی درخصوص طرح مسائل و مشکلات عدیده روز دانشجویان و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مطلوب می‌باشد.

دکتر رضا لطفی گفت: اگر از درس خواندن لذت می‌برید انگیزه‌دار هستید وآینده درخشانی دارید.

استاد گروه مهندسی برق اظهار داشت: چیزی که شما می‌خوانید 5% مهارت مهندسی 95% آن مهارت حرفه‌ای که باید کسب کنید و این جلسات نقطه شروعی برای ایجاد انگیزه اینکار است.

وی در پاسخ سوال دانشجویی گفت: من خودم یک فرآیند یکسال و نیم را جهت ماندن در ایران و هلند را طی کردم و در نهایت تصمیم گرفتم در ایران بمانم.

گاهی فضای کشور طوری بوده که هیجان و نا‌امیدی ظهور کرده، خیلی‌ها ارزش‌ها و هدف را می‌دانند ولی انگیزه ندارند. ما در فاز صفر هستیم باید به آلترناتیوهای که جلوی مان هست رجوع کنیم.

پیام من به دانشجویان اینست که زیاد مطالعه کنند، مطالعه کنند که مدل پول درآوردن چطوری است؟

دکتر لطفی در پاسخ به سوال دیگری اظهار داشت: واقعا دانشگاه فردوسی مشهد برای خارجی‌ها شناخته شده است و توصیه نمودند که به اساتید خود اطمینان کنند

در ادامه حاج آقا طلابیگی گفت: می‌خواهیم بدانیم دغدغه‌های دانشجویان چیست؟ احساس میکنیم یک نا امیدی یا کم امیدی در بین دانشجویان هست که وضع مطلوبی نیست!

نماینده نهاد مقام معظم رهبری با اشاره به تضاد شخصیتی گفت: ما باید آن مهارت را داشته باشیم که با درون خود یک رابطه خوب برقرار کرده بعبارت دیگر با درون خود آشتی کنیم تا درون مان بتواند راحت حرفش را بزند.

امام جماعت نمازخانه دانشکده مهندسی گفت: فکر می‌کنم نتوانستیم دانشجویان این دوره را درک کنیم. لذا در قدم نخست باید درک پیدا کرد سپس به دنبال الگویی باشیم تا ایده‌ها تبدیل به خلاقیت و کار شوند.

وی گفت: آیا عرفا شاعر بودند یا شاعرها عارف شدند؟ آیا هدف مندی از درون می‌جوشد؟ آیا آدم‌های کاریزماتیک ذاتا کاریزما هستند؟

وی ادامه داد: بهر حال وضعیت جامعه فعلی ما اینست حالا باید چکار کنیم؟ آیا لزوما کسی که مدرک دکتری دارد درک بهتری از زندگی دارد؟باید شخصیت شناسی کنیم. در غرب شناخت درمانی است نه رفتار درمانی.

ایشان در پایان جلسه اعلام کردند که موضوع جلسه دو هفته آینده براساس نظر سنجی شما انتخاب خواهد شد

نقطه نظرهای دانشجویانی که در این جلسه مطرح شد:

موفقیت کلید خوشحالی نیست، این خوشحالی است که کلید موفقیت است.

نتیجه کاری که می‌خواهیم انجام دهیم را نمی‌توانیم درک کنیم.

یکی از دلایل بی انگیزگی دانشجویان بی ارزشی دانش است.

گزینه جایگزینی برای دانشگاه چیست؟

در جامعه پول نیست که کارآفرینی کنم!

اهداف ما براساس چیزهای بیرونی شکل میگیرد.

دانشجویان بین پیام‌های کودک و والد درون گیر کرده‌اند!

15059

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار