برگزاری نشست تخصصی بررسی محتوا و پیامدهای برجام از منظر پیشبرد حقوق انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست تخصصی بررسی محتوا و پیامدهای برجام از منظر پیشبرد حقوق انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد

سمينارعلمي بررسی محتوا و پیامدهای برجام از منظر پیشبرد حقوق انسانی، به همت انجمن علمی حقوق و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در تالار دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست دکتر اسعد اردلان، استاد حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه به ارزیابی برجام از منظر حق بر صلح پرداخت.

وی با اشاره به فرایند مطرح شدن این حق در سازمان ملل متحد و نیز ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی با کنترل تسلیحات هسته ای در قطعنامه 1980 مجمع عمومی و نیز اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ارتباط این حق با برنامه اقدام مشترک (برجام ) پرداخت.

دکتر اردلان یکی از آثار برجام را خاتمه قطعنامه های پیشین سازمان ملل متحد دانست و اظهار کرد: در راستای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یعنی تهدید علیه صلح یا نقض صلح صادر شده بود که با اجرای برجام لغو خواهد شد.

دکتر وحید سینایی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع برجام و حق بر تعیین سرنوشت و فرایند دموکراتیزاسیون در کشور پرداخت و گفت: مسائل مربوط به صلح و حاکمیت و دموکراسی ارتباط متقابلی با هم دارند و برقراری صلح شرط لازم دموکراسی است.

وی افزایش قدرت نظامی، عدم توجه به تکثر آرا و نیز تأثیر ادامه تحریم ها بر شرایط اقتصادی مردم که خود موجب افزایش اعتراض ها می گردد را از جمله پیامدها و محدودیت های نبود برجام در جامعه دانست.

در ادامه دکتر باقر انصاری، استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ارتباط حقوق بشر با توسعه اظهار کرد: همکاری های بین المللی در سطوح جهانی و داخلی، تاثیر مثبتی بر تعهدات دولت ها در زمینه حق بر توسعه خواهد گذاشت.

وی با مقایسه ارتباط حق بر توسعه پیشا برجام و پسا برجام در سطح بین المللی و داخلی، جایگزینی سیاست همکاری بین المللی به جای سیاست تحریم و فشار، افزایش ظرفیت های مشارکت بین المللی، تأثیر غیر مستقیم بر مسائل حقوق بشری از آثار حق بر توسعه در سطح بین المللی پسابرجام دانست.

دکتر انصاری همچنین دسترسی به منابع لازم برای تحقق حقوق وابسته به منابع، تأثیر برجام بر عدالت اجتماعی و نیز بر استراتژی های توسعه کشور را از تأثیرات برجام از منظرحق بر توسعه در سطوح داخلی عنوان کرد.

در پایان دکتر محمد جواد رنجکش، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برجام را از منظر نتایج انسانی و برداشته شدن تحریم ها مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به تاثیر برجام بر مکتب های اقتصاد سیاسی یادآور شد: تورم، انحراف اقتصادی و قاچاق کالا از معضلات عدم توافق درباره برنامه هسته ای ایران می باشد.

لازم به ذکر است این نشست که با حضور اساتید حقوق بین الملل و روابط بین الملل برگزار گردید در نوع خود اولین نشست راجع به پیامدهای برجام از چهار محور حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر تعیین سرنوشت و فرایند دموکراتیزاسیون در کشور و در نهایت ارزیابی برجام از منظر رفع تحریم ها و ابعاد حقوق بشری بوده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار