جلسه هم انديشي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي برگزارشد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه  هم انديشي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي  برگزارشد

جلسه صميمانه هم انديشي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي به دعوت معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده علوم رياضي با حضور امام جماعت نمازخانه اين دانشكده به منظور تبادل نظر و هم انديشي در خصوص مسائل دانشجويي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اين نشست با حضورحجت الاسلام طباطبايي ،آقاي دكترقنبري و مسئول فرهنگي دانشكده همچنين  نمايندگان بسيج، انجمن اسلامي، انجمن اسلامي نوانديش ،انجمن علمي، انجمن ورزشي، جهاددانشگاهي، ساعت 12روز چهار شنبه  25 آذر ماه1394 درمحل اتاق معاونت محترم آموزشي وفرهنگي اين دانشكده تشكيل شد.

براساس اين گزارش ، درشروع اين نشست ، حجت الاسلام طباطبايي ،به وجود اصل مسلم و نگاه واحد ،درعين حالي كه دانشجويان درقالب تشكلهاي مختلف مشغول فعاليت اند اشاره كرد وگفت : "ا اعتلاي گفتمان «اسلام ناب» هدف واحد همه تشكل هاي دانشجويي  است".

درادامه آقاي دكترقنبري از دانشجويان حاضر به خاطر انجام فعاليت هاي مشترك تشكرنمود.سپس نمايندگان دانشجويي توضيحاتي درمورد فعاليت هاي خودشان بيان كردند.

درخاتمه اين جلسه ،امامت جماعت دانشكده علوم رياضي پيشنهادتي را ارايه نمودندوضمن تشكرازحضار، با دعا ي استوارماندن درسيرحركتي براي اعتلاي ايران واسلام، اظهار اميدواري كردند كه اين جلسات به صورت ماهانه ياهر( 15-20 ) روزيك بارادامه داشته باشد.

16030

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار