دانشگاه فردوسي مشهد قهرمان مسابقات تيراندازي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منطقه 3 كشور گرديد

ارسال شده در تاریخ :
دانشگاه فردوسي مشهد قهرمان مسابقات تيراندازي  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منطقه 3 كشور گرديد

دانشگاه فردوسي مشهد قهرمان مسابقات تيراندازي كاركنان و اعضاء هيات علمي خواهران دانشگاهها و موسسات آموزش عالي منطقه 3 كشور گرديد.

مسابقات فوق در دوبخش تفنگ بادي و تپانچه برگزار گرديد كه نتايج ذيل بدست آمد.

تفنگ بادي:

مقام اول: خانم زهرا نداف دانشگاه فردوسي مشهد

مقام دوم: خانم فاطمه نوري اسكندري دانشگاه فردوسي مشهد

مقام سوم: حميده  مركي  دانشگاه بيرجند

تپانچه:

مقام اول: خانم ليدا موذن احمدي دانشگاه فردوسي مشهد

مقام دوم: خانم پروين عابداني دانشگاه فردوسي مشهد

مقام سوم: مريم مظفري دانشگاه شاهرود

اعضاء تيم تيراندازي دانشگاه فردوسي مشهد

خانمها: زهرا نداف ، ليدا موذن احمدي، فاطمه نوري اسكندري، پروين عابداني ، نجمه باقرزاده، زهرا معلم

مربي و سرپرست: خانم مريم اكبري
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار