برگزاري نشست دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته مديريت

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري نشست دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته مديريت

در راستاي برگزاري برنامه هاي مختلف در هفته پژوهش، نشست دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته مديريت با عنوان "حمايت از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي" توسط گروه پژوهشي مديريت اسلامي ِ پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني در محل دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار شد.

در اين نشست آقاي دكتر عبدخدائي رئيس پژوهشكده، آقاي دكتر رحيم نيا مدير گروه پژوهشي مديريت اسلامي و جمعي از دانشجويان علاقمند در مقاطع تحصيلات تكميلي رشته مديريت حضور داشتند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار