چاپ کتاب "نگاشته های اعضای هیأت علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
چاپ کتاب

کتاب "نگاشته های اعضای هیأت علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی" به کوشش دکتر رضا پیش قدم، استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در هفته پژوهش چاپ شد.

دکتر پیش قدم با اشاره به هدف از نگارش این کتاب گفت: افزایش میزان مشارکت اعضای هیأت علمی و کمک به مدیران ارشد دانشگاه برای اطلاع از دغدغه مندی اساتید از اهداف نگارش این کتاب می باشد.

وی با بیان اینکه برای این مهم به اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی فراخوان داده شده است، اظهار کرد: این فراخوان برای نگارش دغدغه های اعضای هیأت علمی در سه حوزه علمی، فرهنگی و سازمانی داده شد.

دکتر پیش قدم بیان دغدغه ها در زمینه روزآمدی و کارآمدی، ابتکار، نوآوری و خلاقیت، تکنولوژی آموزشی و پژوهشی، کتاب و کتابخانه، پایان نامه، مقاله و همایش را از موضوعات مطرح شده در بخش علمی دانست.

وی موضوعات در حوزه فرهنگی را منش استادی، سرقت علمی، استاد و شبکه های اجتماعی، فعالیت های فوق برنامه، سنتی نگری یا تغییر گرایی، سرعت گرایی و شتاب زدگی و موضوعات در حوزه سازمانی را انگیزه و رضایتمندی، اشتغال و تولید ثروت، تعهد سازمانی، پرمشغلگی و چند کارگی، حضور فیزیکی یا دورکاری، ارتقا، تبدیل وضعیت، آسیب شناسی زوج هیأت علمی، بررسی آیین نامه ها، کیفیت و چگونگی تصحیح اوراق، نظام ارزیابی استادان و هیأت جذب و استخدام اعلام کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی با اعلام اینکه 42 نفر از اعضای هیأت علمی در این فراخوان شرکت کردند، گفت: در مراسم روز پژوهش سه نفر از اعضای هیأت علمی به بیان دغدغه های خود به صورت حضوری پرداختند.

وی مدیریت دانش را اطلاع از دغدغه مندی اعضای سازمان دانست و اظهار کرد: از جنبه تاریخی نیز این مسئله می تواند مورد توجه قرار گیرد و در آینده برای مدیران دانشگاه مفید واقع شود.

دکتر پیش قدم اضافه کرد: این طرح می تواند در دانشکده های دیگر و همچنین در زمینه بیان دغدغه های دانشجویان و مسئولان دانشگاه نیز کاربرد داشته باشد.

وی در پایان از زحمات دکتر رهنما، رئیس و دکتر رادمرد، معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تشکر و ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند کمکی به دست اندرکاران نظام دانشگاهی داشته باشد.

برای دریافت کتاب روی فایل زیر کلیک کنید

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار