برگزاری دومین سمینار فلسفه علم در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دومین سمینار فلسفه علم در دانشگاه فردوسی مشهد

دومین سمینار فلسفه علم، روز یکشنبه، 29 آذر در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر محمد صال مصلحیان، استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی و دبیر علمی دومین سمینار فلسفه علم با اشاره به برگزاری دومین دوره این سمینار گفت: پیشرفت سریع علم و تکنولوژی در عصر جدید علاوه بر فراهم آوردن تسهیلاتی برای جوامع انسانی، پرسش ها و مسائل جدیدی را نیز فرا روی آنها قرار داده است.

وی با بیان اینکه دانشمندان و متخصصان یک حوزه خاص، قادر به تجزیه و تحلیل نهایی آنها نیستند، یادآور شد: هستۀ پژوهشی فلسفه علم می تواند با فراهم آوردن محیطی برای تعامل بین دانشمندان حوزه های فیزیک، ریاضیات، مهندسی، الهیات، علوم تربیتی، روانشناسی و غیره آنها را در استفاده از دانش تخصصی یکدیگر یاری کند.

دکتر صال مصلحیان حوزه فلسفه علم را دارای ارتباط تنگاتنگ با سایر فلسفه های مضاف چون فلسفۀ تکنولوژی، فلسفۀ دین، فلسفۀ ذهن، فلسفۀ تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: برپایی و رشد چنین سمینارهایی می تواند بستر مناسبی برای بهره گیری از توانایی های نظری دانشمندان و متخصصین برای پرداختن به مسائل و معضلات روز جوامع بشری فراهم کند.

وی برنامه هسته پژوهشی فلسفه علم را حمایت از مجله " نظری به فلسفه علم"، جذب اندیشمندان حوزه فلسفه علم و تبادل نظر بین آنها، نگارش مقالات علمی – ترویجی و نیز پژوهشی فلسفی، حمایت از پژوهش های فلسفه علم در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و سخنرانی های ماهانه عمومی و دعوت از صاحب نظران موجود در کشور عنوان کرد.

مدیر قطب آنالیز روی ساختارهای جبری دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص برنامه دومین سمینار فلسفه علم گفت: دو سخنرانی با موضوع های "ماهیت شواهد و مسئله تبیین" و "تبیین به منزله نظریه توجیه معرفتی" توسط دکتر حمید وحید دستجردی، رئیس پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی در این سمینار ارائه شد.

وی سخنرانی دکتر جعفر مروارید، با موضوع شکاکیت معناشناختی کریپکی و تفسیر کریپکی از ویتگنشتاین، سخنرانی دکتر احمد نصیری با موضوع " مکانیک کوانتوم و مبانی منطق فازی و سخنرانی دکتر بهروز حسنی با موضوع " چرا فلسفه" را از دیگر برنامه های این سمینار دانست.

لازم به ذکر است اولین سمینار فلسفه علم در خرداد ماه 1393 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار