حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در شيرخوارگاه و پرورشگاه حضرت علي اصغر(ع)

ارسال شده در تاریخ :
حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در شيرخوارگاه و پرورشگاه حضرت علي اصغر(ع)

دانشجویان گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از جلسات درس تفسیر موضوعی قران خود را در شيرخوارگاه و پرورشگاه حضرت علي اصغر(ع) برگزار كردند.

از آنجا که اهتمام اديان الهي، تعالي وجودي انسان ها و زدودن آسيب هاي فردي و اجتماعي از زندگي بشري است. از اين رو، در قرآن 23 آيه شريفه پيرامون مسائل مربوط به ايتام و توصيه به رعايت اخلاق در ارتباط با آنان وجود دارد.

با توجه به مبانی  قرآن مجید  مقرر شد يكي از جلسات درس تفسير موضوعي قرآن كريم دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مراكز نگهداري ايتام برگزار شود.

 بر این اساس حدود 50 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد به همراه استاد اين درس، آقاي دكتر علي رضا آزاد - عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه فردوسي مشهد - طبق هماهنگي هاي انجام شده توسط كانون حس هفتم دانشگاه ، يكي از جلسات درس تفسير موضوعي قرآن را به نحوي مطلوب و جذاب، در شيرخوارگاه و پرورشگاه حضرت علي اصغر(ع)  برگزار كردند.

در پايان، هدايايي از سوي دانشجويان، به آن مركز  تقديم شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار