وجود یک نسخه قدیمی دیوان ملک الشعرای بهار در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
وجود یک نسخه قدیمی دیوان ملک الشعرای بهار در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، قدیمی ترین نسخه دیوان ملک الشعرای بهار در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد.

این نسخه با ارزش در بین کتاب های مرحوم محمود فرخ می باشد که توسط دکتر جلال متینی در سال 1349 خریداری شده است.

باقیمانده کتاب های مرحوم محمود فرخ در سال 1381 توسط دختر وی، خانم فرشته فرخ به کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهدا شد.

حجم قصاید این دیوان از حجم اشعار مندرج در دیگر دیوان های چاپی بهار بسیار بیشتر بوده و بررسی ترتیب زمانی اشعار سروده شده در این نسخه می تواند در روند تحول شعر بهار بسیار مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر است هم اکنون این نسخه توسط دو تن از نسخه پژوهان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دست تصحیح است و به زودی منتشر خواهد شد.

.

عکس در ابعاد بزرگتر

book.bahar

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار