پانزدهمین جلسة صالحین بسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
پانزدهمین جلسة صالحین  بسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

پانزدهمین جلسة صالحین شهیدمدرّس بسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور بسیجیان پژوهشکدة علوم گیاهی، مرکز اطلاعات و فناوری اطلاعات (فاوا)، دانشکدة منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست و نیز تعدادی از همکاران بسیجی شاغل در ادارة حفاظت فیزیکی، ادارة امور تغذیه، دانشکدة معماری و پردیس بین‌الملل دانشگاه، در روز دوشنبه 30آذرماه1394 در محل مرکز فاوای دانشگاه برگزار شد.

عناوين موضوعات ارائه‌شده در اين جلسه عبارت بودند از:

تفسير سورة مبارك لقمان، آية17

بازخواني سلسله‌وقايع فتنه88 در آستانة حماسة 9دي

تحليل وضعيت منطقه با محوريت دو كشور عراق و سوريه

تشريح وقايع كشور نيجريه

تبيين مفهوم وحدت به‌مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه

معرفي كتاب "مطلع عشق" با موضوع مؤلفه‌هاي خانوادة اسلامي

تذكراتي دربارة مخاطرات شبكه‌هاي اجتماعي

16061

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار