كارگاه آموزشيHSE با رويكرد صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
كارگاه آموزشيHSE با رويكرد صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسي مشهد، كارگاه آموزشي HSE با رويكرد صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين نيروگاهي توسط شركت كسري انرژي پاسارگاد و انجمن علمي مهندسي شيمي با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت در روزهاي پنج شنبه و جمعه 3 و 4 دي ماه 1394 در مركز رشد شماره 1 دانشگاه ( جنب دانشكده مهندسي ) برگزار گرديد.

اين كارگاه آموزشي  به مدت 16 ساعت در روز پنج شنبه از ساعت 11 لغايت 21 و در روز جمعه از ساعت 8 لغايت 18 به طول انجاميد كه مدرس اين دوره آقاي دكتر هادي فراهاني ـ رئيس واحد HSE پژوهشگاه صنعت نفت ـ به بيان مباحث و مفاهيم كاربردي HSE در طي كارگاه پرداخت.

سرفصل هاي اين كارگاه آموزشي كه توسط مدرس ارائه گرديد عبارتند از :

- حوادث ناشي از كار و تجزيه – تحليل آن (شناسايي انواع و بررسي روندها در ايران و جهان)- بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)، گامي در راستاي توسعه پايدار- ملاحظات بهداشتي در محيط هاي كاري- ايمني شغلي در صنايع- محيط زيست و انواع آلودگي ها (آب، خاك و هوا)- نگاهي بر استانداردهاي بين المللي در موضوع HSE- شناسايي خطر و انواع آن در- تجهيزات مكانيكي، الكتريسيته، دما، فشار، مواد شيميايي، مواد بيولوژيكي، مواد راديواكتيو، آلودگي صوتي (نويز)، نيروي گرانش زمين، حركت و جابجايي- ارزيابي، كنترل و مديريت ريسك، راهي به سوي كاهش خطرات-مفاهيم و مباني آتش و انفجار (مثلث حريق، پنج ضلعي انفجار، حدود بالا و پائين اشتعال/انفجار)- مروري بر روش هاي كنترل و اطفاء حريق (انواع خاموش كننده ها و كاربردهاي آنها)- نگاهي به موضوع بحران و نحوه مديريت آن- چگونگي واكنش در شرايط اضطراري

در ميان اين كارگاه، جلسه اي با حضور دكتر فراهاني و مسئولين شركت كسري انرژي پاسارگاد برگزار گرديد كه ضمن بيان اهداف شركت و همچنين پروژه هاي دردست اجرا و موارد آموزشي شركت، درخواست ايجاد  مسيري رو به جلو براي اجراي چندين پروژه توسط شركت كسري انرژي پاسارگاد و همكاري پژوهشگاه صنعت نفت بيان گرديد كه با استقبال دكتر فراهاني مواجه گرديد و ضمن بررسي موارد پيشنهادي، نحوه اجرا و بررسي سه پروژه در حوزه صنعت نفت كشور با همكاري شركت كسري انرژي پاسارگاد مورد بررسي قرار گرفت و تعيين گرديد تا نحوه اجراي اين پروژه ها در جلسات آتي في مابين نهايي گردد.

16083

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار