نشست هم انديشي انجمن هاي علمي با مديركل فرهنگي وزارت علوم برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
نشست هم انديشي انجمن هاي علمي با مديركل فرهنگي وزارت علوم برگزار شد

با حضور دكتر فضل الله ايرجي كجوري مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات وفناوري و دكتر اصغر پور مدير اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد ، نشست گفتگوي صميمانه با دبيران انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ، در اين نشست كه عصر روز يكشنبه در محل اتاق گفتگوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه برگزار شد، دكتر ايرجي با اشاره به اهميت جايگاه فعاليت هاي داوطلبانه انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي خواستار مشاركت هر بيشتر انجمن هاي علمي در مباحث كاربردي و متناسب با نياز هاي روز كشور شد.

دكتر ايرجي با اشاره به توفيقات انجمن هاي علمي گفت : بايد از سرمايه هاي بالنده دانشجويي در حوزه انجمن هاي علمي  براي توسعه و پيشرفت كشور بخصوص در موضوعات پر چالش و نياز رو جامعه و كشور استفاده نمود.

و با اشاره به يكي از مسايل   و مشكلات روز كشور در حوزه محيط زيست ،افزود : با توجه به شناخت اينجانب انجمن هاي علمي مي توانند در كنار ساير تشكل هاي فرهنگي در حوزه مسايل و مشكلات محيط زيست كشور ورودي كار ساز داشته باشند و بنده اين موضوع را با اتكا به توانمنديهاي  شايسته جامعه پويايي دانشجويي در جلسه مشترك با مسئولين سازمان محيط زيست بيان داشته ام.

لازم بذكر است كه در اين جلسه پس از ارايه گزارش و بيان انتظارات انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد از حوزه اداره كل فرهنگي و اجتماعي  توسط آقاي توكلي دبير كل  شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشگاه چند تن از دبيران دانشكده ها نيز به بيان نقطه نظرات و پيشنهاد هاي خود براي توسعه وتعالي مجموعه انجمن هاي علمي پرداختند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار