برگزاری همايش انتخاب و كاربست‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری همايش انتخاب و كاربست‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد

به همت انجمن علمي روانشناسي دانشگاه فردوسي همايش "انتخاب" با حضور پروفسور صاحبي، مدير موسسه تئوري انتخاب و واقعيت درماني ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي، به همت انجمن علمي روانشناسي دانشگاه فردوسي همايش "انتخاب" هفتم دي ماه سال جاري با حضور پروفسور صاحبي، روانشناس باليني، مربي ارشد موسسه بين المللي ويليام گلسر و مدير موسسه تئوري انتخاب و واقعيت درماني ايران،  در آمفي تئاتر پرديس دانشگاه فردوسي برگزار شد.

در اين همايش پروفسور صاحبي به تبيين تئوري انتخاب و كاربست هاي آن پرداخت.

پروفسور صاحبي خاطر نشان كرد: تئوري انتخاب رنج بشر را كاهش خواهد داد و اين تئوري منادي مسئوليت پذيري است علاوه براين تئوري انتخاب نقش مهمي را در ايجاد زندگي موثر و بدون اختلال ايفا مي كند.

مربي ارشد موسسه بين المللي ويليام گلسر تاكيد كرد: تئوري انتخاب در هر جا و مكاني كه ارتباط معنا مي يابد مطرح مي گردد.

سپس پروفسور صاحبي به طور مبسوط به بيان كاربست‌هاي تئوري انتخاب كه عبارت اند از: مشاوره و روان درماني، مشاوره مديريت زندگي شخصي و سلامت، روابط زناشويي، شركت و ادارات، مدرسه، مربي گري زندگي (كوچينگ) و فرزند پروري پرداخت.

وي تصريح كرد: كه تئوري انتخاب به دنبال پيشگيري است و در واقع چگونگي انتخاب را به ما مي آموزد؛

مربي ارشد موسسه بين المللي ويليام گلسر با تاكيد بر اين نكته كه عامل اصلي مشكلات رابطه اي، كنترل گري است، سه باور نادرست روان شناسي را در مورد كنترل بيروني، و سه موقعيت فرد در كنترل گري و آسيب هاي كنترل گري را تشريح نمود. همچنين به پيامدهاي عدم توانايي افراد در درك عشق و تعلق پرداخت.

درنهايت فعالان انجمن علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي از حضور گرم و پرشور پروفسور در همايش تقدير به عمل آوردند و قول برگزاري نشستي دوباره را از ايشان گرفتند.

همايش انتخاب با جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان از پروفسور صاحبي به كار خود پايان

داد.

16091

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار