بازديد روسای دانشكده هنر و طراحي تاجيكستان از دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازديد روسای  دانشكده هنر و طراحي تاجيكستان از دانشگاه فردوسی مشهد

اين ديدار كه در تاريخ چهار شنبه نهم دي ماه 1394 در محل دانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد آقايان دكتر لطيف و دكتر جمشيد غني زاده از دانشكده  هنر و طراحي شهر دوشنبه تاجيكستان  به تشريح  جايگاه ورشته هاي دانشكده  هنر و طراحي پرداختند .

 به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه دكتر حامد كامل نيا رييس دانشكده معماري, شهرسازي و هنر اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد نيز در این دیدار به  تبيين جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد و دانشكده معماري, شهرسازي و هنر اسلامي پرداخت.

همچنين دكتر لطيف و دكتر جمشيد غني زاده از دانشكده  هنر و طراحي شهر دوشنبه تاجيكستان در اين ديدار ضمن بازديد از ساختمان دانشكده معماري, شهرسازي و هنر اسلامي توافق گرديد روابط و همكاري علمي بيشتري بين دو دانشكده در خصوص تبادل استاد, دانشجو و برگزاري دوره هاي مشترك صورت گيرد.

16093

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار