آغاز به کار كانون دانشجويي همياران سلامت روان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
آغاز به کار كانون دانشجويي همياران سلامت روان دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسي مشهد، اولين جلسه كانون همياران سلامت روان جهت انتخاب شوراي مركزي در تالار اجتماعات  دكتر علي شريعتي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه و با حضور رييس مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد آقای دكتر كارشكي و نماينده  مديريت فرهنگي دانشگاه خانم طلوع و اعضای کانون همیاران سلامت روان  تشكيل شد.

بعد از معرفي اين كانون توسط آقاي دكتر حسين كارشكي رييس مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه فردوسی مشهد و بيان اهداف اين كانون،   متقاضيان عضويت در شوراي اصلي كانون مشخص و افراد  براي بيان اهداف و برنامه هاي خود، در مدت كوتاهي به بيان اين اهداف، پرداختند.

پس از آشنايي دانشجويان با دانشجويان متقاضي عضویت در شورا، راي گيري صورت گرفت و به ترتيب 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل كانون دانشجويي همياران سلامت روان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.

16098

افراد انتخاب شده به شرح زير مي باشند:

رديف

اسامي منتخبين

عضويت

تعداد رأي

1

خانم فروغ بناكار

عضو اصلي

13

2

خانم نيلوفر ريحاني

عضو اصلي

11

3

خانم ريحانه زاهدي

عضو اصلي

11

4

آقاي محمد مهدي بقايي سريزدي

عضو اصلي

11

5

آقاي ايمان علايي

عضو اصلي

9

6

خانم فائزه دهنوي

عضو علي البدل

8

7

خانم معصومه كريميان

عضو علي البدل

8

8

خانم زهرا قياسي

عضو علي البدل

8

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار