برگزاری جلسه هم انديشي گروه تاريخ و فرهنگ دانشكده الهيات با گروه تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه هم انديشي گروه تاريخ و فرهنگ دانشكده الهيات با گروه تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه

جلسه مشترك اعضاي هيأت علمي گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامی با گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 14 ديماه 94به ميزباني دانشكده الهيات برگزار شد.

در اين جلسه كه با خوش آمدگويي آقاي دكتر رئيسيان رئیس دانشكده الهيات  آغاز شد، در مورد ايجاد دروسي كه به گونه اي معطوف به حل مشكلات جامعه باشد و نيز ايجاد رشته اي به صورت مشترك با عنوان "تاريخ فرهنگي" مطرح گرديد كه هر يك از اعضا در اين زمينه نظراتي بيان كردند و قرار شد در اين زمينه بحث و مطالعات بيشتري انجام شود.

مقرر شد اين جلسات مشترك ادامه يابد و حداقل يك جلسه ديگر تا پايان سال 94 برگزار شود.

17006

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار