برگزاری يكصد و پنجاه و پنجمين جلسه هم انديشي حوزه و دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری يكصد و پنجاه و پنجمين جلسه هم انديشي حوزه و دانشگاه

يكصد و پنجاه و پنجمين جلسه هم انديشي حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

اين جلسه با عنوان كلي دين گرائي - دين گريزي و در قالب نشست چهل و هفتم با موضوع  "عوامل دروني و بيرونيِ دين گرائي و دين گريزي" شب گذشته در محل سالن شوراي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني برگزار گرديد.

در اين جلسه كه جمعي از اعضاي محترم هيأت علمي علاقمند به اين موضوعات حضور داشتند، آقاي دكتر عليرضا شجاعي زند عضو محترم هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس به ارائه موضوع پرداخت.

در انتهاي جلسه به برخي سوالات حاضرين پاسخ داده شد و ادامه بحث به جلسه بعدي موكول شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار