برگزاری جلسه گروههای آموزشی دانشگاه در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه گروههای آموزشی دانشگاه در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

با توجه به اظهار تمایل مدیران گروههای آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مبنی بر جلسه برای آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی؛ هماهنگی لازم بعمل آمد و این جلسه آشنایی و بازدید انجام شد.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه 14-13 دی ماه اعضای هیات علمی گروهای آموزشی مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد جلسه گروه آموزشی مربوطه را در اتاق شورای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار کردند.

در این جلسات خانم دکتر زهره عباسی رئیس کتابخانه و خانم فرجامی مسئول خدمات کتابخانه ای و هراتیان مسئول آموزش و ارتباطات کتابخانه نیز حضور داشتند.

دکتر عباسی ضمن خیر مقدم کلیاتی را در خصوص شرایط فعلی کتابخانه از جمله وضعیت منابع موجود و چگونگی تامین منابع علمی و نیز خدمات قابل ارائه از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد و متنوع و قابلیتهای موجود کتابخانه توضیحاتی را ارائه داد و سپس به سوالات مطرح شده پاسخ لازم را ارائه داد.

بعد از اتمام جلسه حاضران از بخش های مختلف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه  مرکزی بازدید کردند.

برگزاری چنین برنامه هایی علاوه برآشنایی بیشتر جامعه استفاده کننده از کم و کیف فعالیتهای کتابخانه و ارئه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات موجبات استفاده بهینه از امکانات موجود و بهبود عملکرد کتابخانه را نیز فراهم می کند.

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از حضور سایر گروههای آموزشی دانشگاه و تعامل بیشتربا کلیه اساتید استقبال کرده و امیدوار است بتواند گامهای موثری در پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه بردارد.

17009

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار