برگزاری سخنراني علمي با عنوان; نگاه سيستمي به مفاهيم قرآنی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری سخنراني علمي با عنوان; نگاه سيستمي به مفاهيم قرآنی

سخنراني علمي با عنوان " نگاه سيستمي به مفاهيم قرآني" در روز سه شنبه 15 دی ماه 94  توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديد.

در این جلسه سخنرانی آقاي دكتر اسد عازمي عضو هيأت علمي دانشگاه پنسيلوانيا در خصوص ديدگاه‌هاي جوامع غربي در انجام سيستمي موضوعات مختلف زندگي، همچنين چگونگي ايجاد دانشگاه‌هاي نسل نوين كارآفرين مبتني بر ايده‌هاي قرآني و مسير توليد علم و ثروت با اين تفكرات به ارائه موضوع پرداخت.

پس از سخنرانی ایشان، موضوع پياده سازي تفكر قرآني و اسلامي مبتني بر نگاه سيستمي به عنوان الگوي نوين زندگي بشري در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفت.

در اين جلسه، جمعي از اعضاي  هيأت علمي و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي علاقمند به انجام پژوهش حضور داشتند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار