بررسی مقایسه‌ای تنوّع گونه‌های گیاهی استان‌های خراسان با کُلّ شبه‌جزیره عربستان

ارسال شده در تاریخ :
بررسی مقایسه‌ای تنوّع گونه‌های گیاهی استان‌های خراسان با کُلّ شبه‌جزیره عربستان

به گزارش خبرنگار روابط‌ عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در پژوهشکدة علوم گیاهی، بررسی‌های محقّقان گروه گیاه‌شناسی این پژوهشکده نشان می‌دهد که کشور ایران با مساحت تقریبی 1میلیون‌ و648 هزارکیلومترمربع، زیستگاه حدود8000گونة گیاهی در عرصه‌های طبیعی خود است. برهمین اساس، در استان‌های خراسان شمالی، رضوی وجنوبی به مساحت تقریبی300هزارکیلومترمربع، حدود2500گونة گیاهی شناسایی شده است.

این در حالی است که در کُلّ شبه‌جزیرة عربستان، متشکّل از هفت کشور یمن، عمان، بحرین، کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی، با مساحت 2میلیون‌و250هزارکیلومترمربع، تنها2250گونة گیاهی مشاهده می‌شود. به نسبت مساحت، تنوع گیاهی موجود در ایران، پنج‌برابرِ تمام این شبه‌جزیره است. در حالی‌که به‌طور میانگین در هر1000کیلومترمربع، در استان‌های خراسان،120گونة گیاهی میروید، در شبه‌جزیرة عربستان، تنها یک گونة گیاهی وجود دارد.

یکی از نکات بارز تنوّع گیاهی در استان‌های خراسان، وجود کانون‌های تنوّع جنس‌های گیاهی همچون گَوَن‌ها با160گونه، هزارخارها با90گونه و چوبک‌ها با 25گونه است که بعضاً دارای گونه‌های انحصاری متعددی نیز می‌باشند. نکتة دیگر در اهمیت تنوّع گیاهی موجود در این استان‌ها، مناطق داغ تنوّع در کوه‌های آلاداغ، کپه‌داغ، هزارمسجد، بینالود، کوه‌سرخ و باقران می‌باشد که کانون‌های گونه‌های انحصاری نیز می‌باشند. به‌طور مثال، می‌توان به "روشن‌بال خراسانی" از خانوادة میخکیان اشاره نمود که یکی از گونه‌های انحصاری خراسان به‌شمار می‌رود.

در زیر، دو تصویر زیبا از این گیاه درج شده است:

17014

17015

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار