رساله های دکتری دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین جوایز مجتبایی را از آن خود کرد.

ارسال شده در تاریخ :
رساله های دکتری دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین جوایز مجتبایی را از آن خود کرد.

در مراسمی که عصر روز سه شنبه 15 دی ماه 1394 در شهر کتاب تهران برگزار شد آقای محمدخانی معاون فرهنگی شهر کتاب اعلام کرد طی پنج دوره اعطای جایزه دکتر سید فتح الله مجتبایی به بهترین رساله های دکتری دفاع شده در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور دانشگاه فردوسی مشهد با ربودن سه مورد از پنج مورد در صدر قراردارد.

محمد خانی که در مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه استاد فتح الله مجتبایی سخن می گفت دو بار با تأکید نام دانشگاه فردوسی lمشهد ، این دانشگاه را با این عنوان اعلام کرد. وی همچنین توضیح داد که جایزه استاد فتح الله مجتبایی در دو رشته زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان است که در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با تصاحب سه مورد از 5 مورد صدر نشین است در رشته ادیان و عرفان هم مرکز تحقیقات واحد جنوب بیشترین جوایز را به خود اخنصاص داده است.

توضیح آنکه دراولین دوره این مراسم که در دی ماه سال 1390 برگزار شد جایزه به رساله خانم دکتر سمیرا بامشکی با عنوان «روایت شناسی داستانهای مثنوی» از گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، به راهنمایی دکتر تقی پورنامداریان تعلق گرفت و در سال 1392 به رساله دکتر سلمان ساکت مدیر مرکز آثار و مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «تصحیح کیمیای سعادت(ربع عادات)»، به راهنمایی دکتر محمد جعفر یاحقی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و در سال جاری که مراسم آن روزسه شنبه 15 دی ماه در محل شهر کتاب تهران برگزار شد به رسالة دکتر مجتبی مجرد با عنوان« سنت تصحیح متن درایران پس از اسلام»، باز هم با راهنمایی دکتر محمد جعفر یاحقی.

در مراسم اعلام برندگان جایزه مجتبایی آقای دکتر ضیاء موحد یکی از داوران جایزه در خصوص ضرورت و محتوای رساله آقای مجرد سخن گفت و اعلام کرد که جای چنین پژوهشی واقعاً خالی بود و امیدواریم با چاپ این رساله برای کسانی که فکر می کردند تصحیح متن رهاوردی مغرب زمینی است موضوع روشن شود.

پس از ایشان دکتر محمد جعفر یاحقی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس قطب علمی فردوسی و شاهنامه و استادراهنمای رساله که به این جلسه دعوت شده بود، دقایقی در مورد کاستیهای رساله نویسی و اساساً ضعف بنیادهای پژوهشی در نظام آموزشی دانشگاهی و علی الخصوص رشته زبان و ادبیات فارسی سخن گفت.

در پایان جلسه هدایا و لوح تقدیر جایزه مجتبایی و شهر کتاب به برندگان اهدا شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار