جلسه سخنراني دكتر عازمي دانشيار دانشگاه PennState آمریکا برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
جلسه سخنراني دكتر عازمي دانشيار دانشگاه PennState  آمریکا  برگزار شد.

جلسه سخنراني دكترعازمي دانشيار دانشگاه PennState آمریکا در روز شنبه 19 دیماه در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این سخنرانی به همت مدیریت دانشکده مهندسی

انجام شد.

دکتر عازمی سخنرانی خود را تحت عنوان:

(Accreditation Board for Engineering and Technology=ABET) ارائه نمود.

این سخنرانی درچارچوب سيستم اعتبار بخشي به گروه‌های آموزشي ارائه شد.

هدف از این سخنرانی نشان دادن میزان استاندارد هاي كيفيت تعريف شده در آموزش دانشجويان بود.

هرچن اين برنامه با تمركز بر رشته‌هاي مهندسي و فناوري انجام شد ، اما آموزه‌هاي آن براي ارزيابي كيفيت آموزش در همه گروه‌ها قابل استفاده بود.

این جلسه با حضور معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئیس دفتر برنامه‌ریزی توسعه، رئیس و معاون آموزشی دانشکده مهندسی و جمعی از مدیران گروههای آموزشی برگزار شد.

در پایان جلسه از زحمات چندين ساله دکتر عازمی در همكاري با دانشكده مهندسي و به ويژه گروه برق، با تقديم لوح و هديه تقدير به عمل آمد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار