انتصاب اعضای "کمیته انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه" در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب اعضای

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در احکام جداگانه ای، دکتر محمدرضا مه پیکر، استاد گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر امیر فتوت، دانشیار گروه آموزشی علوم خاک و دکتر محمدرضا آهنچیان، دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی را به مدت دو سال به عنوان اعضای کمیته انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه دانشگاه منصوب کرد.

دکتر مه پیکر سردبیری مجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، مدیریت ارشد شرکت ایران خودرو، عضو هیأت ممیزه دانشگاه، عضو و دبیر کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشکده مهندسی و معماری و شهرسازی، نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه، موسس، ریاست هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی ره آورد و افتخار کسب عنوان اولین مهندس برتر استان از طرف انجمن مهندسین مکانیک خراسان را در کارنامه دارد.

وی دارای 7 کتاب در حوزه تالیف و ترجمه، بیش از 25 مقاله فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر و ارائه دهنده بیش از 50 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی می باشد.

دکتر فتوت نیز دارای سوابق اجرایی چون مدیریت ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام پژوهش های علمی و صنعتی خراسان، عضویت در انجمن بین المللی ICOBTE، عضویت در هیأت مدیره انجمن علوم خاک کشور، عضویت در انجمن علمی خاک شناسان استرالیا، عضویت در کمیته علمی داوری هفت دوره کنگره علوم خاک ایران و عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی گروه علوم خاک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

وی در دانشگاه فردوسی مشهد نیز مسئولیت مدیریت گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی، مدیریت دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه ، عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه، سردبیری نشریه آب و خاک دانشگاه، عضویت در هیأت تحریریه نشریه پژوهش های خاک، دبیری کمیته تخصصی کشاورزی دانشگاه، عضویت در هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه و ریاست کمیته ارزیابی طرح های ملی کشاورزی دانشگاه را به عهده داشته است.

دکتر آهنچیان نیز در دانشگاه فردوسی مشهد سمت مدیریت دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش، رئیس ستاد کمیته آموزش و تحقیقات رویداد 2017، مدیریت گروه علوم تربیتی، مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت امنا، عضویت در هیأت مرکزی جذب، عضویت در هیأت ممیزه، عضویت در کمیسیون تخصصی علوم انسانی، عضویت در کمیته ارزیابی درونی، عضویت در شورای نظارت را به عهده داشته اند.

وی همچنین سابقه عضویت در هیأت مدیره انجمن آموزش عالی ایران، عضویت در شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خراسان، عضویت در شورای تحقیقات معاونت اجتماعی استانداری خراسان، عضویت در کمیته تحول اداری شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، مشاوره برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان و نماینده پژوهشی موسسه آموزش و تحقیقات آموزشی وزارت نیرو و عضویت در چندین کمیته علمی همایش و هیأت تحریریه مجلات علمی و پژوهشی را در کارنامه دارد.

لازم به ذکر است کمیته انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه در هر دانشگاه و موسسه ای متشکل از ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت پژوهش و فناوری، سه تن از اعضای هیأت علمی با سابقه و مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه تشکیل می شود.

این کمیته براساس آیین نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس امتیازات کسب شده اعضای هیأت علمی با پنج سال سابقه تدریس، اعضای نمونه را در بهمن ماه هر سال معرفی می کنند که این اعضا پس از تایید در کمیته مخصوص در وزارت علوم در اردیبهشت ماه سال آینده و در روز بزرگداشت مقام معلم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار