فضا سازي تبليغي،گراميداشت روز هواي پاك در پرديس دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
فضا سازي تبليغي،گراميداشت روز هواي پاك در پرديس دانشگاه

انجمن هاي علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست ؛ در راستاي گراميداشت 29 دي ماه روز هواي پاك نسبت به فضا سازي تبليغي در مجموعه پرديس دانشگاه پرداخت.

در اين مجمموعه  تبليغي علاوه  بر طراحي و اجراي بنر هاي  بيلبوردي ، تعدادي پوستر و تراكت هايي با موضوع  بزرگداشت اين روز آماده  سازي  كه  همزمان با روز هواي پاك در ميان دانشگاهيان دانشگاه منتشر خواهد شد.

همچنين محتواهاي علمي و فرهنگي با موضوع فوق آماده گرديده كه به ترتيب از طريق سيستم پيامكي معاونت فرهنگي براي مشتركين سامانه ارسال مي شود

لازم به ذكر است كه  به طور كلي در دنيا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محيط زيست و تامين زندگي سالم در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار، روزهاي نمادين خاصي مرتبط با حفظ محيط زيست تعيين مي گردد كه از جمله آنها روز جهاني محيط زيست، روز زمين پاك، روز هواي پاك و غيره مي باشد.

روز هواي پاك در دنيا تحت عناوين مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در كشورهاي مختلف نامگذاري شده و اقدامات خاصي در اين روز جهت تنوير افكار عمومي صورت گرفته است.

در ايران نيز بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبريز، مشهد، اراك ، اصفهان ، شيراز و اهواز ، مسئولين ستاد اجرايي كاهش آلودگي هوا را بر اين داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه ، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دي ماه را به عنوان روز ملي هواي پاك اعلام نمايند.

گفتني است قدمت روز هواي پاك در ايران از كشورهاي فرانسه و ايتاليا بيشتر است. هدف از اعلام روز ملي هواي پاك ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلي كاهش آلودگي هوا ، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي باشد.

098765

0999999

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار