برگزاری گفتگوي فرهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي با معاون آموزشي وفرهنگي اين دانشكده

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری گفتگوي فرهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي با معاون آموزشي وفرهنگي اين دانشكده

نشست گفتگوي فرهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشكده علوم رياضي با معاون آموزشي وفرهنگي اين دانشكده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، اين نشست در روز شنبه 3 بهمن ماه 1394با حضور محمدجوادسيك خيز خياط،مريم رضازاده ،محمدباباخاني لطف آياد ، آروين فيروزي ،علي كتابداري واحمد خورسند ازتشكل هاي دانشجويي در محل اتاق معاونت آموزشي و فرهنگي دانشكده علوم رياضي برگزار شد.

در اين جلسه نمايندگان تشكل هاي دانشجويي به ارائه نقطه نظرات خودو گفتگو با آقاي دكتر رضا قنبري پرداختند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار