شصت و سومین شماره فصلنامه تاريخ پژوهي منتشر شد

ارسال شده در تاریخ :
 شصت و سومین شماره فصلنامه تاريخ پژوهي منتشر شد

به همت انجمن علمی گروه تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد شصت و سومین شماره از فصلنامه "تاريخ پژوهي" ويژه  تابستان 1394 در این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، شصت و سومین شماره فصلنامه "تاريخ پژوهي" مجله انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ويژه تابستان 1394 در این دانشگاه منتشر شد.

در اين شماره از نشریه "تاريخ پژوهي" مي خوانيد:

• نگاهي به زندگي اجتماعي، سياسي علي اكبر دهخدا / دكتر سهيلا ترابي فارساني ، علي بهزادي 

•  بررسي حيات مذهبي شيراز عصر قاجار به روايت سفرنامه هاي اروپايي /  دكتر سيمين فصيحي، صفورا طيبي 

تأثير حملات تيموريان بر غرب و جنوب غربي ايران /  مژگان آصفي 

حضور ارامنه در اقتصاد ايران عصر صفوي / يوسف ظهوريان 

درآمدي تاريخي بر جاودانگي روح در متون ديني مزدايي  (با تكيه بر متون ديني مزدايي اوستا)/ رعنا قاسمي 

رويكردهاي سياسي، فرهنگي محمد علي فروغي در دوره قاجار.../  سيد محمد مصطفوي اصل   

سست شدن مشروعيت پادشاهان در دولت ساساني... /  زينب طالبوند 

بررسي اجمالي سكه هاي ساساني / دكتر حسن درخشي، زهرا شهبازي   

چگونگي پيدايش مذهب زيديه و توسعه آن / سيد عباس وزيري 

•  صنعت چاپ و سهم آن در توسعه علمي فرهنگي و ... /  دكتر محمدرضا علم، احمد غلامي زرنه   

مقايسه تطبيقي تاريخ جهانگشاي و جامع التواريخ رشيدي / معصومه شكرزاده 

مدارس نظاميه زمينه‏هاي شكل‏گيري و تأثيرات اجتماعي و سياسي آن / احمد زارعان 

نگرشي بر ارزش اطلاعاتي ـ جغرافيايي سفرسليمان تاجر به چين / غلامرضا آذري خاكستر 

آسياي ميانه غربي در بستر زماني عصر مفرغ / علي نوراللهي 

يونان در پهنه¬ تاريخ / دكتر محمد زمان خدائي، دكتر عبدالعزيز موحد نساج، زهرا اشتاك 

سكاها / سكينه باراني بياتياني 

امام حسن (ع) و سه خليفه نخستين / فاطمه اخروي

لازم به يادآوري‌است هم اكنون تاريخ پژوهي قديمي ترين نشريه دانشجويي كشور با 17 سال سابقه انتشار مي باشد كه به مدير مسوولي جليل قصابي و سردبيري غلامحسين نوعي منتشر مي شود
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار