جلسه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

جلسه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

بنا به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد صبح امروز چهارشنبه 7 بهمن 1394 آقای دکتر محمد رضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و شرکت در جلسه عمومی با مدیریت و اعضاء هیات علمی دانشکده گزارشی از وضعیت و اقدامات حوزه آموزشی دانشگاه ارایه نمودند.

با تشکر از آقای نوعی برای ارسال این خبر برای روابط عمومی د انشگاه فردوسی مشهد

17070

17071

17072

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار