همايش ملي كنترل بيولوژيک كشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :
  همايش ملي كنترل بيولوژيک كشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشور روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 13 و 14 بهمن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این همایش با حضور رييس و معاون سازمان حفظ نباتات كشور، رياست موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، رياست بخش تحقيقات كنترل بيولوژيك موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، رييس كانون توليد كنندگان عوامل كنترل بيولوژيك كشور، رييس انجمن صنفي توليد كنندگان عوامل كنترل بيولوژيك كشور، رييس انجمن حشره شناسي ايران، رييس انجمن كنه شناسي ايران، رييس دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، رئيس شوراي عتف وزارت علوم، ريس موسسه تحقيقات كنترل بيولوژيك دانشگاه تهران و رياست و معاونين سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي برگزار خواهد شد.

در این همایش علاوه بر مدیران اجرایی ارشد، كشاورزان و باغداران نمونه نیز حضور خواهند داشت.

موضوع كنترل بيولوژيك آفات كشاورزي، آلودگي و مشكلات مترتب بر آفت كشها و سموم در كشاورزي و روند نگران كننده ميزان بروز سرطان و چالش هاي زيست محيطي از جمله مواردی است که در نشست های این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار