انتصاب دکتر محمدحسین آق خانی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دکتر محمدحسین آق خانی به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر محمد حسین آق خانی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسی مکانیک بیوسیستم منصوب كرد.

از سوابق اجرایی دکتر آق خانی می توان به مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، ریاست مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی، مسئول عمرانی دانشکده کشاورزی، دبیری پنجمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، عضویت در هیأت تحریریه مجله ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیری هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران اشاره کرد.

وی دارای 9 عنوان ثبت اختراع، مولف 28 مقاله علمی پژوهشی و 10 مقاله ISI می باشد. شرکت در بیش از 50 کنفرانس داخلی و خارجی از دیگر سوابق پژوهشی وی می باشد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر مهدی خجسته پور، مدیر قبلي اين گروه، تشكر و قدرداني كرد.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار