برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارتحلیل داده های کیفی MAXQDA

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارتحلیل داده های کیفی MAXQDA

کارگاه آموزشی  آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی Maxqda در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 14 و15 بهمن با حضور 27نفرازاعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در این کارگاه آقای دکتر کرمانی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی برای حاضران مباحثی از جمله : نحوه نصب نرم افزار، اسناد و کد گذاری /گزارش گیری، نمودارسازی / مدل سازی و ترسیم نقشه وانجام کار تیمی را مطرح کردند.

کارگاه فوق با مجوز طرح و برنامه و هماهنگی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در محل سالن مطالعه و سایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید .

17098

17097

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار